Informační a marketingová řešení, která Vám usnadní život
 

Publikační systém Dabsys CMS
Firemní prezentace, internetový obchod, online rezervace, objednávkový systém ...

Návštěvnost a investice do internetových projektů

Datum: 12. 3. 2011  

U každého projektu, ať se již jedná o internetový, nebo v realném světe, musíme mít (zjednodušeně řečeno) jasně definovaný cíl a cestu, kterou jej dosáhneme v určitém časovém horizontu. Efektivita internetových projektů je dobře měřitelná a to hned v několika informačních osách. V tomto článku se budeme zabývat efektivitou z pohledu poměru investice a výkonu v rámci zvýšení povědomí o značce, zvýšení návštěvnosti internetového projektu, zvýšení objemu obchodu a souvisejicími tématy.

Zvýšení návštevnosti internetového projektu a povědomí o značce

Větší firmy a společnosti, které již mají své místo na trhu, v posledních letech investují do internetových projektů povětšinou tématicky spojených s jejich činností, a to především pro zvýšení povědomí o značce, public relations, případně ve spojení s jinými marketingovými nástroji k propagaci nových produktů, nebo služeb.

Realné přínosy vyplývají ze samotné podstaty zvyšování povědomí o značce a jsou díky zapojení projektů do celkového marketingového mixu hůře vyčíslitelné. Co však můžeme číselně vyjádřit je cena návštěvníka internetového projektu s ohledem na zdroje, přes které se k našemu projektu dostal. Díky různým marketingovým nástrojům a službám můžeme tuto cenu upravovat a dlouhodobě pracovat na jejím snížení. Ve výsledku pak zajistíme zvýšení efektivity projektu, nebo celkové navýšení návštěvnosti, při udržení stávajícíh nákladů. Povědomí o značce pak roste spolu s návštěvností vašeho projektu.

Různé zdroje návštěvnosti, různé ceny za nového návštěvníka

Cena za každého návštěvníka internetového projektu se liší podle toho, jakým způsobem se o něm dozví (z jakého zdroje návštěvník přijde). Nejnižší cena za návštěvníka je ta, kdy si lidé o projektu sami povídají a to především v kladném slova smyslu (i záporná reklama se takto šíří, je mnohem rychlejší a z velké části destruktivní, někdy ne plně v souladu s realitou, lépe jí předcházet spokojeností klientů). Výrazně vyšší pak bude cena v případě investice například do rádiové, nebo televizní reklamy, která osloví široké spektrum potenciálních klientů, sdělí jim základní informace a nasměruje je na internetový projekt, kde najdou další potřebné informace. V tomto případě se cena za návštěvníka vyšplhá i na desítky či stovky korun dle segmentu, na který je reklama zaměřena.

Každý zdroj návštěvníků má jiné vlastnosti a charakteristiku. PPC kampaně a online reklamní kampaně přínášejí návštěvníky od okamžiku jejich spuštění až do doby jejich ukončení. Investice do reklamy je jasně daná stejně tak, jako doba po kterou přináší nové návštěvníky, proto je možné hodnotit efektivitu v krátkodobých i dlouhodobých horizontech a velice pružně reagovat na vzniklé situace, jako je navýšení obchodu, komunikační zátěž zaměstnanců aj.

Naopak u SEO (optimalizace pro vyhledávače), kterou lze dosáhnout výrazně vyšší návštěvnosti s řádově nižšími náklady, musí být efektivita hodnocena ve střednědobých a dlouhodobých horizontech (většinou je hodnocen půlroční a roční výsledek). Nutnost hodnocení efektivity u SEO ve výrazně delších časových usecích je zapříčiněno tím, že přínosy z optimalizace pro vyhledávače jsou viditelné nejdříve po 2 až 3 měsících od provedení SEO úprav internetového projektu. Kvalitní optimalizace internetového projektu pro vyhledávače dokáže meziročně navýšit návštěvnost i o více než sto procent.

Zvýšení objemu reálného obchodu a služeb

U většiny realizovaných projektů je kladen důraz na efektivitu a zvýšení reálného prodeje, nikoliv jen povědomí o značce. Ke zvýšení reálného obchodu prostřednictvím internetového projektu je v první řadě nutno zajistit již zníněné návštěvníky. Pokud máme dostatek návštěvníků, ale obchod se ne a ne hnout z místa, zkusme se zamyslet nad rozložením informací, nad tím, zda je projekt dostatečně přehledný, uživatelsky přívětivý a obecně nad vším, co bychom mohli návštěvníkům a zákazníkům usnadnit při procházení publikovaných informací či objednávání produktů a služeb. Internetové technologie se neustále zdokonalují a vyvíjí, proto věřte, že je vždy co zlepšovat.

Průběžné investice do internetového projektu

Vytvořením internetového projektu vše teprve začína. Je to něco podobného, jako byste si zřídili novou pobočku firmy. Je nutné se o ni starat a zkrášlovat ji, přinášet nové informace, produkty a služby v rámci této pobočky a samozřejmě investovat do její propagace, stejně tak, jako u klasické kamenné pobočky. Také je třeba zmínit, že náklady na kamennou pobočku a internetový projekt jsou diametrálně odlišné. U kamenné pobočky se bez problému dostanete na počáteční investici několik set až milionů korun (dle velikosti pobočky), kdežto u internetového projektu (internetové pobočky) jsou náklady několikanásobně, či spíše řádově nižší.

Investujte průběžně do internetového projektu, opravdu se to vyplatí. Průběžné investice například do SEO optimalizace pro vyhledávače, zpětné odkazy, PPC a PPV reklamní kampaně, to vše dokáže navýšit nejen návštěvnost projektu, ale samotné přínosy, ať se již jedná o povědomí o značce, nebo samotný objem obchodu. Průběžná investice do internetového projektu by měla zahrnovat technickou, marketingovou i operativní složku projektu a měla by být rozumně rozložena v čase. Pokud totiž investujeme pouze do jedné ze složek (například do marketingu), dá se předpokládat, že některá jiná složka nebude řádně fungovat (například budete mít dostatek poptávek po vašich službách a produktech, nicméně technické zázemí projektu nebylo v prvopočátku koncipované na velké zátěže, nebo jednoduše zahltíte zaměstnance komunikací s potennciálními klienty.

Průběžná investice do projektu je odvozena od jeho velikosti a stávajícího technického i informačního stavu. Pro běžný internetový obchod nebo firemní webovou prezentaci s návštěvností v řádech tisíců až desetitisíců návštěvníků měsíčně, se pohybuje například investice do SEO v tisícikorunách, pokud zahrneme také PPC kampaně, měsíční investice se dostává o poznání výše, na desítky až stovky tisíc korun za měsíc.

Jak sledovat návštěvnost a zvýšení efektivity

Ve virtuálním světě internetu je velice snadné sledovat návštěvnost projektu a vyhodnocovat efektivitu vynaložených investic. K účelům sledování návštěvnosti a vyjádření efektivity slouží velice dobře aplikace Google analytics od společnosti Google, která dokáže přehledným způsobem zobrazovat potřebné statistiky návstěvnosti projektu. Tato aplikace je implementována již do každého nového webu, který vzniká a umožňuje mimo jiné definici cílů webu a jejich sledování, zda klienti opravdu dojdou až k cílové stránce (například dokončí objednávku - tzn. dosáhnou cíle). Google Analytics také poskytuje velice dobře přehledný seznam zdrojů návštěvnosti, klíčových slov, pod kterými vás návstěvník našel, odkud se k vám dostal, jak dlouho pobyl na webových stránkách, které stránky zobrazil a mnoho dalších, pro internetový marketing důležitých informací.

Je nutno zdůraznit, že přínosy z internetových projektů jsou nesporné, ale musíme si pohlídat, do jaké reklamy či marketingové služby investujeme pro zachování požadované efektuvity, zacílení a dalších důležitých faktorů, které ovlivňují výsledné přínosy.


Doporučené stránky

  • Mapa webu  - Mapa webu společnosti Dabs a.s.
Dabs a.s.
Boskovice, nám. Dr. Snětiny 2275/2
Pobočka Brno